Profesjonalizm

Kadry


Zewnętrzna administracja kadr (obsługa kadr) jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu kadrowego. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów.

Outsourcing kadr (obsługa kadr) jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usługa ta obejmuje:

  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (akt osobowych) pracowników Zleceniodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy
  • rejestracja nowo-zatrudnionych pracowników Zleceniodawcy w ZUS i wprowadzanie zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS ZUA, ZZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA itp.)
  • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Pracy
  • wystawianie świadectw pracy
  • rozliczanie czasu pracy pracowników
  • monitorowanie szkoleń BHP
  • sprawdzanie ważności badań lekarskich
  • obsługę zajęć komorniczych

Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy.