Bezpieczeństwo

Płace


Zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) jest rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania działu płac. Ponadto, zapewnia poufność wynagrodzeń i bezpieczeństwo danych. Częste zmiany Prawa Pracy i rozporządzeń ZUS wymagają nieustannego śledzenia przepisów oraz ustawicznego uaktualniania programów naliczających wynagrodzenia. Zdarza się, że obsługa płac sprowadza się do wyszukiwania zmian i dostosowywania się do nich. Duże znaczenie ma również prawidłowość naliczania płac w wieloskładnikowych systemach wynagrodzeń opartych na wewnętrznych regulaminach płac.

Proponujemy Państwu usługę polegającą na całkowitym lub częściowym przejęciu zagadnień związanych z naliczaniem płac.

Outsourcing kadr i płac jest rozwiązaniem, które umożliwia zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy i zapewnienie poprawności prowadzonej dokumentacji płacowej.

Usługa ta obejmuje:

  • utworzenie bazy danych pracowników Zleceniodawcy
  • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących Zleceniodawcę postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń
  • sporządzanie list płac dla Zleceniodawcy
  • naliczanie wynagrodzenia netto dla każdego pracownika
  • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników Zleceniodawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Zleceniodawcy (PIT-4R, PIT-8AR)
  • przygotowanie pasków płac, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników Zleceniodawcy (IMIR, PIT-11, PIT- 40)
  • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników Zleceniodawcy, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób Zleceniodawcy razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca. Professional Business Service, dysponując odpowiednim upoważnieniem, może dokonywać przelewów wynagrodzeń samodzielnie z subkonta Zleceniodawcy w określonym przez niego terminie

Każdy zlecony przez Klienta projekt jest realizowany indywidualnie, uwzględniając specyfikę firmy.

Przejęcie przez nas odpowiedzialności za poprawność rozliczeń z pracownikami, Urzędami Skarbowymi i ZUS-em, uwolni Państwa od żmudnych obowiązków z tym związanych, obniży ponoszone przez Państwa firmę koszty na obsługę płac oraz zwiększy poufność danych płacowych.

Payroll (obsługa płac) jest nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie kadry-płace, które może być zastosowane w Państwa firmie. Naliczanie płac i prowadzenie dokumentacji kadrowej stają się naszym zadaniem.