Zaufanie

Korzyści


Czy szukają Państwo takich korzyści?

  • redukcja kosztów związanych z dziedzinami działalności przedsiębiorstwa, które nie są kluczowe – możliwość zmniejszenia stanu zatrudnienia na tzw. stanowiskach administracyjnych, oszczędności wynikające z braku konieczności zakupu i aktualizowania oprogramowania kadrowo-płacowego oraz finansowania szkoleń pracowników np. na temat zmian w prawie pracy, podatkach i ubezpieczeniach
  • odciążenie od obowiązku śledzenia częstych zmian w ustawodawstwie oraz bezpieczeństwo prawne wynikające z poprawnej interpretacji przepisów
  • doradztwo w zakresie rozwiązań personalnych jako sposób na optymalizację kosztów działalności Klienta (doradztwo personalne, Competence Service, zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych)
  • zwolnienie pracowników z wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych, a tym samym skupienie uwagi na realizacji celów strategicznych firmy
  • dostęp do wykwalifikowanych specjalistów z zakresu kadr i płac z certyfikatem Ministerstwa Finansów
  • poufność i bezpieczeństwo danych

Wsparcie w sprawach urzędowych

Świadczymy usługi pośrednictwa w załatwianiu wszelkich formalności urzędowych, bierzemy odpowiedzialność za terminowe przekazywanie dokumentacji z Twojej firmy do US i ZUS oraz monitorujemy jej poprawność przed przekazaniem do urzędów. Klienci mogą polegać na wsparciu przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy czy Urzędu Skarbowego.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wyjaśnień i sprostowań, udzielaniu informacji oraz odpowiedzi właściwym organom w zakresie czynności kadrowych. Na bieżąco informujemy o wszystkich zmianach w przepisach prawa, które mają wpływ na obowiązki Klienta, w szczególności o zmianie terminów, zakresu i formy wymaganych dokumentów oraz o skutkach, jakie ze sobą niosą

Kontrola i optymalizacja kosztów

Oferujemy kompleksowe przejęcie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej oraz zarządzamy procesami. Przejmując administrację płacową umożliwiamy naszym Klientom koncentrację na kluczowych zadaniach firmy. Pomagamy przewidzieć koszty pionu HR i optymalnie nimi zarządzać. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów umożliwiamy korzystanie online z raportów płacowo-kadrowych oraz dostęp do danych personalnych i zeskanowanych dokumentów – zawsze kiedy Klient tego potrzebuje.

Elastyczne rozwiązania

Zakres zadań wykonywanych w ramach realizacji obsługi kadrowo-płacowej jest dostosowywany do potrzeb Klienta. Możemy przejąć pełną obsługę w tym obszarze lub tylko część zadań i funkcji. Wykorzystując zaawansowany system informatyczny wprowadzamy i konfigurujemy składniki naliczania płac, dokonujemy konfiguracji umożliwiającej obsługę kadrowo-płacową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi u Klienta oraz specyficznymi jego wymaganiami. Klient w trakcie trwania umowy może zmieniać liczbę pracowników, modyfikować strukturę organizacyjną firmy, wprowadzić nowy składnik płacowy lub zgłaszać nam zapotrzebowanie na nowe narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi.

Dedykowany koordynator

Dbając o komfort i zadowolenie naszych Klientów każdej zainteresowanej naszą usługą firmie zapewniamy specjalistów z obszaru kadr i płac oraz HR Business Partnera, którzy utrzymują bezpośredni kontakt z Klientem i odpowiadają za wysoką jakość oferowanych usług.

Bezpieczeństwo i zaufanie

Praktyczne zastosowanie prawa pracy może sprawiać wiele trudności. Zmieniające się regulacje i przepisy wymagają ciągłego przyswajania wiedzy i śledzenia zachodzących zmian. Nasze wieloletnie doświadczenie i wyspecjalizowana kadra gwarantują właściwą interpretację przepisów i szybki przebieg procesów administracji kadrowej. Jesteśmy na bieżąco z częstymi zmianami zachodzącymi w ustawodawstwie, gwarantujemy bezpieczeństwo prawne wynikające z właściwej interpretacji przepisów dotyczących płac, kodeksu pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Na bieżąco kontrolujemy nasze działania, rozumiemy biznes Klienta – nam można zaufać.

Raportowanie (on-line)

W ramach systemu kadrowo-płacowego oferujemy dostęp do danych zatrudnionych pracowników oraz generowanie raportów dotyczących stanu zatrudnienia, czasu pracy, urlopów, absencji, płac i innych. Korzystając z naszego oprogramowania masz dostęp on-line do wszelkich danych przez 24 godziny na dobę, a wszystkie raporty udostępniane są w ramach zdefiniowanych profili uprawnień.